Kupuj bezpiecznie – Wasze pytania

Czy na zakupach muszę nosić rękawiczki? Jak często przeprowadzane są dezynfekcje? Czy w galerii mogę zjeść jedzenie zamówione na wynos? Odpowiadamy na Wasze pytania i wątpliwości związane z nowymi zasadami robienia zakupów w Agorze Bytom.

 1. Czy w trakcie zakupów cały czas muszę nosić rękawiczki ochronne i zasłaniać twarz?
  Na terenie galerii handlowych obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii. Natomiast noszenie rękawiczek jednorazowych obowiązuje w sklepach. Noszenie ich w pasażu nie jest zatem obowiązkowe, należy dezynfekować ręce, jednak ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy używanie rękawiczek na terenie całej galerii.
 2. Czy rękawiczki ochronne i maseczki są dostępne na terenie Agory Bytom?
  Środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz żele do dezynfekcji rąk są dostępne w kilku sklepach działających w Agorze Bytom. Można je kupić np. w drogeriach Hebe i Super-Pharm.
 3. Czy na terenie galerii są dostępne pojemniki z płynem dezynfekującym dla klientów?
  Tak, pojemniki z płynami do dezynfekcji rąk znajdują się przy każdym wejściu do Agory Bytom oraz w toaletach. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia także większość sklepów i wyspy handlowe.
 4. Czy zasada 2-metrowego dystansu obowiązuje mnie na całym terenie galerii handlowej?
  Tak, na terenie całej galerii handlowej obowiązuje zasada utrzymania odległości społecznej przynajmniej 2 m. Obowiązek dotyczy zarówno klientów, jak i pracowników galerii oraz personelu punktów handlowych i usługowych. W kluczowych miejscach galerii umieszczone są taśmy przypominające o zachowaniu bezpiecznej odległości.
 5. Czy torby na zakupy dostępne w sklepach są bezpieczne?
  Operatorzy sklepów są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Używanie toreb na zakupy jest bezpieczne i można z nich korzystać, część sklepów samodzielnie odlicza torby, koszyki i wózki przed wejściem do sklepu, tym samym informując o możliwości wejścia do danego lokalu. Sklepy przeprowadzają też niezbędną dezynfekcję.
 6. Czy przed wejściem do wybranego sklepu należy poczekać na informację od pracownika lub ochroniarza o możliwości wejścia?
  Każdy sklep zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogących przebywać na terenie danego lokalu handlowego. Przed wejściem do sklepu znajdują się informacje o procedurach obowiązujących w danym lokalu. Niektórzy operatorzy oddelegowują pracownika, który kontroluje ruch w sklepie. W części przypadków o możliwości wejścia informuje liczba dostępnych koszyków, wózków lub toreb na zakupy. Jeżeli w danym momencie ich brakuje, oznacza to, że w środku jest maksymalna liczna osób i trzeba poczekać. W kolejce przed wejściem także obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości.
 7. Czy w trakcie zakupów mogę korzystać z ławek lub innych miejsc służących chwilowemu odpoczynkowi?
  Nie, strefy relaksu oraz strefy odpoczynku (włączając w to ławki) są wyłączone z użytkowania. Niedostępne są również place i kąciki zabaw, a także pokoje rodzica z dzieckiem.
 8. Czy przestrzeń galerii i wnętrza sklepów są dezynfekowane?
  Tak, wprowadziliśmy odpowiednie procedury dla personelu w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach etc. Przestrzeń galerii handlowej jest dezynfekowana z częstotliwością zgodną z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju tj.
  – codzienna, regularna, przynajmniej dwukrotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej;
  – regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.
  – poszczególne sklepy dezynfekują swoje przestrzenie wedle wewnętrznych procedur.
 9. Jak personel Agory Bytom jest przygotowany na pracę w warunkach podwyższonej ostrożności i higieny?
  Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju tryb pracy został zorganizowany z uwzględnieniem systemu zmianowego, rotacyjnego i zdalnego. Służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami zapewniliśmy dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Ponadto pracownicy Agory Bytom zostali poinformowani o wytycznych drogą mailową oraz otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące zasad bezpieczeństwa.
 10. Czy w sklepach odzieżowych mogę korzystać z przebieralni?
  Udostępnienie przebieralni to indywidualna decyzja każdego operatora sklepu. W niektórych lokalach przebieralnie mogą być wyłączone z użytkowania. Tam, gdzie przebieralnie działają, muszą być dokładnie czyszczone środkami chemicznymi po każdorazowym skorzystaniu z nich.
 11. Czy w sklepach obuwniczych mogę przymierzać buty?
  Mierzenie butów sklepach  jest możliwe, jednakże  każdy sklep obuwniczy posiada własne procedury w zakresie np. dezynfekcji obuwia lub korzystania z łyżek do butów.
 12. Czy produkty przymierzane przez innych klientów są dezynfekowane?
  To zależy od wewnętrznych procedur przyjętych przez dany sklep. Rekomendujemy zasięganie informacji w lokalach.
 13. Gdzie mogę uzyskać informacje o tym, jakie sklepy Agory Bytom są aktualnie czynne i w jakich godzinach?
  Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące otwarcia sklepów w Agorze Bytom znajdują się na naszej stronie internetowej.
 14. Jakie są zasady korzystania z parkingu na terenie Agory Bytom?
  Według wytycznych Ministerstwa Rozwoju obowiązuje zalecenie parkowania na co drugim miejscu. W przypadku braku takiej możliwości należy zachować dystans 2 m przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Nasi klienci mogą korzystać z bezpłatnego parkowania na czas 2 godzin przy zakupach za minimum 20 zł.
 15. Czy można korzystać z toalet dla klientów znajdujących się na terenie Agory Bytom?
  Tak, toalety są dostępne dla klientów na poziomie -1. Toalety są regularnie czyszczone i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju.
 16. Czy możliwe jest korzystanie z wind?
  Tak, korzystanie z wind jest możliwe z zachowaniem limitu osób. Z windy może jednocześnie korzystać maksymalnie  7 osób. Windy są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 17. Czy mogę kupić jedzenie w strefie gastronomicznej?
  Tak, część punktów gastronomicznych w strefie food court jest czynna.
 18. Czy na terenie galerii mogę spożywać posiłki i napoje?
  Tak, posiłki można spożywać w restauracjach i kawiarniach.
 19. Czy w galerii dostępne są pokoje dla rodziców z dziećmi?
  Nie, pokoje dla rodziców z dziećmi pozostają niedostępne, podobnie jak plac zabaw Bajtel Plac.
 20. Czy w galerii są dostępne szatnie i przechowalnie zakupów?
  Nie, szatnie i przechowalnie zakupów są tymczasowo wyłączone z użytkowania.

 

Dziś otwarte: 9:00-21:00
Jutro otwarte: 10:00-20:00