Polityka prywatności

1. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej

Stronę internetową Galerii można odwiedzać bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.  Jedynie w wypadku gdy wyrazili Państwo stosowną zgodę lub jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, gromadzimy od Państwa jako użytkownika witryny dane osobowe w celu udostępniania treści tej witryny i oferowania Państwu innych usług, jak np. cykliczne akcje specjalne, zapisy na szkolenia czy warsztaty, udział w wydarzeniach organizowanych na terenie Galerii. Dalsze informacje na temat czynności prowadzonych w odniesieniu do danych osobowych,   którymi dysponujemy, nie odnoszących się do niniejszej witryny, a dotyczących np. konkursów lub monitoringu Galerii, dostępne są Punkcie Informacyjnym.

 

2. Organ odpowiedzialny

Administratorem Państwa danych osobowych na naszej witrynie jest:

Agora Bytom Sp. z o.o.
Plac Kościuszki 1
41-902 Bytom

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych na naszej witrynie

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

a.) Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO UE)

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie Państwa zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

b.) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  (art. 6 ust. 1 f RODO UE)

W razie konieczności przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich.   Są nimi np.:

  • Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, chyba że sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa danych
  • Wykorzystywanie plików cookie (więcej szczegółów poniżej)
  • Roszczenia prawne i obrona w sporach prawnych.

 

4. Cel przetwarzania danych na naszej witrynie

Można korzystać z naszej witryny bez podawania danych osobowych. O ile gromadzimy Państwa dane osobowe na naszej witrynie, odbywa się to w poniższych celach:

  • Techniczne udostępnianie witryny i monitorowanie jej funkcjonowania
  • Analiza statystyczna korzystania z witryny

 

5. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Państwa dane osobowe gromadzimy na naszej stronie internetowej na różne sposoby:

 

5.1. Hosting i pliki dziennika

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy przy obsłudze tej oferty online.
My, lub nasz dostawca usług hostingowych, przetwarzamy dane dotyczące zasobów, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę internetową w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu skutecznego i bezpiecznego dostarczenia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z. art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

W oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO my, lub nasz dostawca usług hostingowych, gromadzimy dane przy każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawcę przesyłającego zapytanie.
Informacje w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wykrycia nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka automatycznie wysyła określone informacje do serwera witryny, aby umożliwić komunikację pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem. Informacje te są przechowywane w tzw. pliku dziennika. Są to na przykład następujące informacje:

  • rodzaj i wersja używanej przeglądarki,
  • system operacyjny, z którego Państwo korzystają,
  • strona internetowa, z której trafili Państwo na bieżącą stronę,
  • nazwa hosta (adres IP) Państwa komputera oraz
  • godzina, o której nastąpiło otwarcie.

Z zastrzeżeniem wszelkich ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania danych, usuwamy lub anonimizujemy Państwa adres IP po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej, chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej i jest to prawnie dopuszczalne.

Ponadto informacje przekazywane do naszych serwerów przez Państwa przeglądarkę internetową są wykorzystywane w celu analizy i doskonalenia naszych usług w formie anonimowej, bez możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby. W ten sposób możemy na przykład wykryć ewentualne błędy lub określić, w których dniach i o jakich godzinach nasze strony internetowe są wykorzystywane szczególnie intensywnie.

 

5.2. Wykorzystywanie plików cookie

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej witrynie Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie oraz do świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem. Bieżące łącze: tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji (opt-out), który uniemożliwia przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas wizyt na tej witrynie: Wyłącz Google Analytics. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies /. Należy pamiętać, że na tej witrynie Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

 

6. Odbiorca danych

Dane otrzymują placówki wewnętrzne lub jednostki organizacyjne, jak również inne przedsiębiorstwa zależne powiązane z nami na mocy prawa spółek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub gdy wymagamy tych danych w ramach opracowywania i realizacji naszego uzasadnionego interesu. Państwa dane zostaną przekazane odbiorcom zewnętrznym w związku z realizacją umowy, o ile będziemy zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych w zakresie zgłaszania lub przekazywania danych bądź informowania o nich, została wyrażona zgoda na przekazanie ich stronom trzecim lub zewnętrznym usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu jako kontraktowe podmioty przetwarzające lub pełnią dla nas funkcje (np. dostawcy usług informatycznych, centra obliczeniowe, niszczenie danych lub usługi kurierskie).

 

7. Przekazywanie danych do kraju trzeciego  

Państwa dane przekazujemy do placówek w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie), które pracują dla nas jako kontraktowe podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług IT lub centra obliczeniowe). W ramach korzystania z Google Analytics przesyłamy Państwa skrócony adres IP do USA. Ponadto Państwa dane mogą być przesyłane do dostawców wtyczek do portali społecznościowych; więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności.

Jeżeli Komisja Europejska nie zadecyduje o odpowiednim poziomie ochrony danych w danym kraju, zawieramy umowy zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i poszanowanie Państwa praw i wolności. Alternatywną podstawą przekazywania danych jest decyzja wykonawcza Komisji UE 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tarczę ochronną danych UE-USA. Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

8. Okres przechowywania danych

Przestrzegamy zasad unikania przesyłania danych i minimalizacji danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe, o ile w ogóle je gromadzimy, tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania danych lub tak długo, jak jest to przewidziane przez ustawodawcę w różnych okresach przechowywania. Po ustaniu danego celu, cofnięciu zgody lub upływie ustawowego okresu przechowywania, odpowiednie dane zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.

 

9. Państwa prawa jako osoby, której dotyczy gromadzenie danych  

W przypadku skorzystania przez użytkownika z praw przysługujących mu na mocy niniejszego rozdziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poinformujemy wszystkich odbiorców, którym zostały przekazane dane osobowe, o korekcie lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania przeprowadzonych zgodnie z życzeniem użytkownika, o ile takie powiadomienie nie jest niemożliwe lub nie wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

W celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw lub uzyskania wszelkich istotnych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w pkt 12. Odpowiemy najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania Państwa zapytania. Zgodnie z obowiązującym prawem i poniższymi informacjami mają Państwo prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich korekty, usunięcia lub możliwości przeniesienia (np. przekazania danych osobowych innemu usługodawcy) przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również o ograniczeniu ich przetwarzania.

 

9.1. Prawo do uzyskania informacji

W każdej chwili i bezpłatnie mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania lub, w przypadku transferu do kraju trzeciego, odpowiednich gwarancji. Mają Państwo również prawo do otrzymania kopii swoich danych.

 

9.2. Korekta danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo prawo do korekty danych osobowych, które zostały nam przez Państwa udostępnione. Jeżeli nasze usługi zostały zamówione drogą pisemną lub pocztą elektroniczną, prosimy o kontakt z nami na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych w punkcie 12 w celu skorygowania swoich danych osobowych.

 

9.3. Usunięcie danych osobowych

W dowolnym momencie można zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych na piśmie, korzystając z danych kontaktowych określonych w punkcie 12. Na Państwa żądanie niezwłocznie usuniemy wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa osoby, pod warunkiem, że cel przetwarzania przestał mieć zastosowanie i nie istnieją ustawowe lub prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych uniemożliwiające ich usunięcie. W takim przypadku dane zostaną zablokowane.

 

9.4. Ograniczenie przetwarzania

W przypadku, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku zakwestionowania poprawności, legalności lub konieczności przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, w formie pisemnej z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych w punkcie 12, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie) i w razie potrzeby wykorzystamy je wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub egzekwowania roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych oraz z innych powodów prawnych. Jeśli ograniczenie zostanie zniesione, a my ponownie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, niezwłocznie otrzymają Państwo odpowiednią informację.

 

9.5. Możliwość przeniesienia danych osobowych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane na podstawie zgody lub umowy i które są przetwarzane automatycznie. Na Państwa żądanie w formie pisemnej z wykorzystaniem danych do kontaktu określonych w punkcie 12 natychmiast po otrzymaniu Państwa wniosku udostępnimy Państwu dane osobowe w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na życzenie przekażemy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym (kontrolerom danych), których określą Państwo w zapytaniu, pod warunkiem że zapytanie to nie narusza praw lub wolności stron trzecich i jest technicznie wykonalne.

 

9.6. Cofnięcie zgody/prawa do odwołania  

Zgodę można w każdej chwili cofnąć bez podania przyczyn. Prosimy o kontakt listowny (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 13). Nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w celach, na które została udzielona zgoda i odpowiednio je zablokujemy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

9.7. Prawa do wniesienia zażalenia
Ze względu na swoją szczególną sytuację w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych do celów takiej reklamy. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

Sprzeciw  należy kierować na adres podany w punkcie 12.

 

10. Skarga do właściwego organu ochrony danych

Mają Państwo prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznego dostosowywania niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku kolejnej wizyty będzie obowiązywała nowa polityka prywatności.

 

12. Pytania dotyczące ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania z praw określonych w punkcie 9, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższych poniższego adresu do korespondencji.

Agora Bytom Sp. z o.o.
Plac Kościuszki 1
41-902 Bytom

 

Dziś otwarte: 9:00-21:00
Jutro otwarte: 9:00-21:00